Just-in-Time (JIT) ל- Just-in-Case (JIC) ניהול מלאים בזמן משבר

Just-in-Time (JIT) ל- Just-in-Case (JIC)

מבין כל האתגרים שעולים בתקופת משבר, השינוי המשמעותי והראשי הוא ניהול וזמינות המלאי!. המיקוד בנושאים של אסטרטגיות ארוכות טווח, פרויקטים של חסכונות והתייעלות, כל אלא מפנים את הבמה, לדבר החשוב ביותר, וזה שיהיה לנו מלאי זמין לניהול העסקים…ולעיתים בכל מחיר.

 

זה הביא ללידתה של שיטת זימון המלאים "החדשה" Just-in-Case (JIC), אשר החליפה בן יום את האסטרטגיה הידועה של Just-in-Time (JIT).

מהו ההבדל בין שתי הגישות ? 

Just-in-Time (JIT): זוהי מערכת שבה אספקה וחלקים הוזמנו מספקים על פי הצורך, מערכת זו תלויה בחיזוי מדויק ועלולה להיות מסובכת על ידי שיבושים בשרשרת האספקה.

Just-in-Case (JIC): תחת מערכת זו, חלקים, חומרים מתכלים ורכיבים נשמרים באופן עקבי במלאי, מה שמפחית את בעיות האמינות של ההזמנות האחוריות והספקים.

מהן עקרונותיה של השיטה ?

  1. שמירת מלאי גדול של פריטים המזוהים כקריטיים להמשכיות הפעילות העסקית

כפי שהשם מרמז, פרקטיקות JIC מקדמות מלאי עודף של הפריטים החיוניים לפעילות העסקית,  פעולה זו מסייעת להגן מפני מחסור פוטנציאלי או עיכובים המתרחשים בהמשך הדרך.

  1. בחנו את ביצועי ורמות הסיכון של הספקים והתאימו אותם לרמות המלאי

העריכו מקרוב כל אחד מהספקים שלכם ואת עמידותם מפני שיבושים בשרשרת האספקה. זה עשוי לכלול בחינת המלאי שלהם, אם הם פועלים באזור מרוכז, תוכניות ההמשכיות העסקית שלהם ונתוני סיכון אחרים. התאימו את רמות המלאים שאתם מחזיקים בהתאם לרמות הסיכון שאתם מזהים בשרשרת האספקה.

במידת האפשר בחנו מקרים שבהם הרכש יוכלו להחליף ספקים, ובכך להימנע משיבושים עתידיים בפעילות או לצורך בהחזקת רמות מלאים גבוהות.

  1. השיגו את ההבנה וגיבוי ההנהלה

במשך שנים הנהלות של ארגונים, מחלקות כספים ותכנון מרכזי, הורגלו למציאות של ניהול מלאים בזמן אמת. לפני שיוצאים לאימוצה של גישה "חדשה" חשוב לסנכרן את כל הגורמים ולקבל את הגיבוי שלהם. זה הולך להשפיע על כולם!.  מבחינה תזרימית על הכספים, מבחינת התכנון על רמות המלאים ואם תרצו על המחסנים שנדרשים לאגור ולנהל מלאי עודף.

המלצות נוספות להורדת / ניהול הסיכונים

  1. הימנעו מריכוז יתר בספקים/אזורים בודדים

המציאות היא שישנם הזדמנויות מעולות למחירים ולעיתים גם חדשנות ואיכות, מעבר לים. מה שניתן להימנע ממנו הוא סיכון שנובע מריכוז גבוה של ספקים באזור אחד. וודאו שהספקים שלכם מאוזנים במגוון אזורים, כך שאם תתרחש הפרעה, יהיו לכם ערוצים אחרים להמשיך בהם. כמו כן, ריכוז יתר בספק יחיד (גם אם יש לו מספר אזורים שבהם הוא פועל) יכול גם הוא להיות מסוכן; להשקיע במגוון ספקים ותוכניות מגירה, כך שאם פעילותו של ספק יחיד משתבשת יש לכם אפשרויות אחרות.

  1. אמצו כלים ותהליכים דיגיטליים

הגיע הזמן להתרחק מתהליכים וכלים ידניים בכל הנוגע לניהול שרשרת האספקה. אסטרטגיות JIC, דורשות ביקוש מוגבר לכלים כגון מיפוי שרשרת אספקה, בינת סיכונים שהושגה בזמן אמת, ניהול המשכיות עסקית והערכות סיכונים, כלי רכש אוטומטיים מספקים נתונים היסטוריים ועדכניים, כמו גם פלטפורמה להצגת נתונים שניתן להשתמש בהם כדי לקבל החלטות מהירות. הגדילו את ההבנה שלכם בכלים אלה, חפשו אותם והטמיעו אותם בתורה שהכי מתאימה לארגון שלכם.

כותב המאמר: ארז לוי, מנכ"ל המרכז הישראלי לרכש