eSourcing

eSourcing הינו שימוש בטכנולוגיות מבוססות אינטרנט, לצורך ייעול והגדלת האפקטיביות של תהליך הרכש.
מה כוללת טכנולוגית ה- eSourcing:

 • מו"מ online – RFQ/RFP/RFIאלקטרוני
 • מו"מ דינמי – מכרזים דינמיים/מקוונים ומו"מ אלקטרוני
 • ניהול התהליך בתוך הארגון ועם הספקים הפוטנציאלים
 • ניהול מסמכי התהליך
 • שיתוף ידע וסטנדרטיזצית התהליך
 • רכשיות לפי קטלוג יצרן


הכלי הנפוץ והייחודי ביותר בתחום ה-eSourcing הוא ה – Reverse Auction (או כפי שהוא מכונה לרוב בארץ – מכרז מקוון).במכרז מקוון, תיחור ספקים מבוצע בעזרת האינטרנט בשיטת מכירה פומבית. הקונה מזמין ספקים מאושרים לתת הצעות מחיר באופן מקוון, בעזרת כלי ה-eSourcing. הספקים מגישים הצעות ומקבלים משוב בזמן אמת לגבי טיב הצעתם לעומת המתחרים (כגון מיקומם או המחיר הנמוך ביותר שהתקבל). לספקים יש אפשרות לתקן את הצעותיהם בזמן אמת. בשיטה זו מתקיימת תחרות on-line בין הספקים, עד להגעה למחיר אשר אף ספק אינו מעוניין לרדת ממנו.

תועלות ה – Best Practice

ל-eSourcing (ולמכרזים מקוונים) מספר תועלות מרכזיות ע"פ מחקרים של חברות מחקר:

 • הקטנת מחירי הרכש באופן משמעותי ומיידי – 14% בממוצע, עם טווח של 10%-25%.
 • קיצור משך הזמן המושקע במו"מ למספר שעות – משמעותי במקרה של מספר רב של ספקים תחרותיים
 • ביצוע תהליך Sourcing מובנה וסטנדרטי – שימוש במערכת מידע מאפשרת למנהלים להבטיח תהליך מסודר, עם הגדרה מסודרת של מטרות, טקטיקת התיחור ואופן תיעדוף הספקים.
  כמו כן, ניתן ליצור סטנדרטיזציה ושיתוף ידע בתהליכי הרכש כגון תהליך רכש אחיד בארגון, שימוש במאגר מסמכים אחיד (כגון טופס תנאים כלליים) ותיעוד תוצאות תהליכי ה-Sourcing כחלק משימור הידע.


למי זה מתאים:

eSourcing מתאים בעיקר בארגונים, אשר יכולים ברוב המקרים לבחור את הספקים שלהם (דהיינו הספקים אינם מונופולים, אינם קבועים לאורך זמן ולא מוכתבים ע"י הלקוח הסופי), ובארגונים שהיקף נכבד מהרכש שלהם ניתן למו"מ.

מכרזים מקוונים מתאימים כאשר:

 • יש שווקים תחרותיים (לפחות 3 ספקים בשוק תחרותי)
 • היקף כספי גדול או הזדמנות עסקית אטרקטיבית לספקים
 • דרישות, מפרטים וכמויות ניתנים להגדרה לפני המכרז
 • כל הקריטריונים הרלוונטים (איכות, שירות) ניתנים לכימות
 • מחירים הניתנים להורדה
 • נכונות של לקוחות פנימיים להשתתף בתהליך

 

תהליך ישום

 1. ניתוח הזדמנויות ובניית Pipeline – יש לפלח את היקפי הרכש לפי חתכים רלוונטים כגון לפי קטגוריה וספק, למפות קטגוריות רלוונטיות ל-eSourcing ולבנות רשימת פרויקטים (מכרזים) אפשריים (pipeline)

 2. התקשרות עם ספק/תוכנה שירות – יש למפות את נותני השירות הרלוונטים, לבחור מודל עסקי מתאים ולהתקשר עם ספק מתאים.
  קיימים בשוק הישראלי שלושה מודלים מרכזיים:
  1. רכישה והטמעה של פתרון eSourcing
  2. ביצוע eSourcing במיקור חוץ, כשירות ע"י חברה חיצונית (כלומר "רכישת" שירות)
  3. שילוב של הנ"ל: רכישה של פתרון eSourcing, והפעלתו ע"י חברה חיצונית בשלב ראשון (עד להעברת מקל לאנשי הארגון)

 3. ישום – בהתאם למודל העסקי, בשלב זה תבוצע בנייה של אתר eSourcing לארגון, הדרכות, הגדרת גורם אחראי לנושא בארגון ולעיתים, ביצוע פיילוט

 4. הטמעה – שימוש שוטף במערכת תוך הגדלת היקפי הרכש המבוצעים במערכת. חשוב ששלב זה יכלול הגדרה של תהליך עבודה מסודר ומנגנון ניהול שינוי.

 

היבטי מערכות מידע

קיימות מספר חלופות ליישום eSourcing:

 1. שימוש במערכות של חברות המתמחות בנושא – כגון חברת Ariba. פתרונות אלו הינם on-demand כלומר מצריכים חיבור לאינטרנט בלבד מכיוון שהם מותקנים על גבי שרתים של ספק השירות, ולא מצריכים חומרה או התקנה על שרתי החברה

 2. שימוש בפתרונות של חברות ה-ERP (של Oracle, SAP)

כותב המאמר: ארז לוי, מנכ"ל המרכז הישראלי לרכש