תקנון האתר

אנו שמחים שבחרתם לבקר ו/או להירשם לקורסים/כנסים/שירותים המוצעים באתר זה ואנו מאחלים לכם הצלחה.
יש לקרוא בעיון רב את התקנון, המסדיר את אופן השימוש באתר ובקורסים/כנסים המוצעים בו למכירה.

רכישת קורס/כנס באתר והשימוש בתכנים הכלולים בו מעידים על הסכמתכם לתנאים המפורטים להלן:

כללי:

1.1 האתר “המרכז הישראלי לרכש” IPO.ORG.IL ( להלן “האתר”) מורכב ממקבץ דפים, חלקם ציבוריים, המיועדים לציבור הגולשים ברשת האינטרנט. האתר הינו בבעלות המרכז הישראלי לרכש ח.פ. 516487543, פרטי התקשרות 054-8049006. באתר זה מידע לשרות הציבור, מידע אודות שירותי המרכז המסופקים וכן באתר זה נמכרים קורסים, כנסים וחבילות לציבור הרחב, במגוון נושאים.

1.2 בהיותך מבצע/ת פעולה באתר (להלן “משתתף”), הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת כי הנך מודע/ת לתקנון האתר ומסכים/מה למלוא הוראותיו, וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. יודגש כי פעולה באתר כוללת בין היתר, ביקור באתר, עיון בדפיו וכן רכישת מוצרים, קורסים, שימוש בהם, צפייה בחומר הנלמד, הורדת חומרי לימוד וכד'.

תנאי השימוש:

2.1 את הקורסים רשאי לרכוש, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה אשר ברשותו כרטיס אשראי ישראלי תקף ושהינו בעל תיבת דואר אלקטרוני. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה סליקת הכרטיס והעברת הכספים יבוצעו ע”י חברת צד ג' ולפי כללי אבטחת המידע.

2.2 הגישה לתכנים תלויה בסוג הקורס/כנס שנרכש.

2.3 הגישה תוענק לקורס ו/או כנס שנרכשו בלבד על חומרי העזר שלהם.

2.4 הסיסמה שתקבלו הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

2.5 ניתן להיכנס לאתר מכל מחשב, טאבלט או טלפון חכם המחובר לאינטרנט. הגישה ניתנת למימוש דרך שתי כתובות IP ליום, לכל היותר.

זכויות יוצרים:

3.1 אין לשכפל, להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לאחסן או למכור קורסים בחלקם ו/או במלואם ו/או חומרי עזר שסופקו.

3.2 רכישת הקורסים ו/או כנסים ו/או חבילות הלמידה ו/או חומרי הלימוד מאפשרת לך גישה לתכנים שרכשת בהתאם לאופי השירות הנרכש לתקופה מוגדרת וקבועה המפורטת בהתאם לסעיף 2 לעיל. ההרשאה ניתנת לך ברשיון לצפיה/השתתפות בלבד ולא נמכרת לשימוש מסחרי ו/או פרטי.

3.3 אתר המרכז הישראלי לרכש הינו הבעלים הבלעדי של כל תכני הקורסים/כנסים (לרבות כל תוכן חזותי, מילולי, קולי, או כל שילוב שלהם כגון: תמונה, קובץ, סרט, תרשים, איור). ההרשאה הניתנת להורדת קבצים/תכנים במידה וישנם, הינה לשם שימוש אישי למטרת לימוד ואינה לשימוש מסחרי.

3.4 אין להעתיק, להעביר או להפיץ את תכני הקורסים, כנסים, חומרי הלימוד וכל תוכן המוצע באתר לאדם אחר. לאתר המרכז הישראלי לרכש הסמכות החוקית לאפשר או למנוע מהמשתמש המשך צפייה בתכנים עקב הפרת תנאי השימוש ו/או בעיות משפטיות במידה ותתגלינה כאלה.

3.5 במקרה של פגיעה ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש, שומר לזכותו האתר כל זכות לנקוט בצעדים משפטיים כנגד המשתמש המפר ו/או הפוגע ו/או המעוול.

אחריות:

4.1 השירותים וכן המוצרים המוצעים לרכישה באתר המרכז הישראלי לרכש, מוצעים כמו שהם (As Is). אתר המרכז הישראלי לרכש הינו אתר מידע בלבד ולא יישא בכל אחריות להתאמת השירותים ו/או המוצרים לצורכי המשתמש.

4.2 למרות שהושקעו מאמצים רבים בתכני האתר, תכני הקורסים וחומרי הלימוד השונים, ייתכן כי תיתקלו בשגיאות ו/או טעויות ו/או אי דיוקים ו/או טעויות סופר. אתר המרכז הישראלי לרכש שואף לאתר ולתקן טעויות אלו באופן מיידי בעת גילויים.

4.3 אתר המרכז הישראלי לרכש ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות לטעויות או שגיאות בחומרי הלימוד ו/או בתכני האתר. כמו כן האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות לשינויים שנעשו בתכנים המוצגים על ידי המשתמש או ע”י כל צד שלישי.

4.4 יודגש כי לא ניתן להבטיח את תוצאות יישומם של החומרים הנלמדים בקורסים השונים ו/או ההמלצות הניתנות בהם. יודגש כי כל ההצהרות לגבי תוצאות אפשריות מהוות הבעת דעה בלבד. לא ניתן להבטיח ולספק ערבות למידע ולהמלצות כיוון שהן סובייקטיביות ואינן ניתנות לשליטה ותלויות לרוב במשתנים רבים.

4.5 המשתמש ו/או הלקוח יישא באחריות מלאה לאופן שבו היא/ הוא עושה שימוש במידע המוצג ובתוצאותיו.

אבטחת מידע:

5.1 אתר המרכז הישראלי לרכש שם חשיבות רבה בנושא בטיחות והגנה של משתמשי האתר ולקוחותיו, על כן נעשים מאמצים רבים לצורך הגנה על נתוני המשתמשים והלקוחות, לרבות פרטיהם האישיים, תוך שימת דגש מירבית על היבטי אבטחת המידע והגנה על המידע המסופק על ידי המשתמשים.

יובהר כי נעשים מאמצים רבים לנטר ולספק אבטחת מידע ברמה הגבוהה ביותר האפשרית, עם זאת, חשוב להדגיש כי רשתות תקשורת וכן אתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים, לכן לא ניתן להבטיח באופן מוחלט את שמירת המידע ותתכנה פריצות אבטחה וחדירות למידע.

5.2 אתר המרכז הישראלי לרכש איננו מתחייב כי התכנים ו/או המידע המסופק על ידי המשתמש באתר ובשרתי צד שלישי המאחסנים מידע ונתונים עבור אתר המרכז הישראלי לרכש, יהיו חסינים באופן מוחלט מפני פריצה ו/או חדירה למידע המאוחסן בהם.

5.3 מעצם שימושך וגלישתך באתר ו/או רכישת קורס ו/או כל מוצר אחר באתר, הינך משחרר את אתר המרכז הישראלי לרכש מכל אחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד אתר  “המרכז הישראלי לרכש”  ו/או מי מטעמו בגין כך.

רישום באתר:

6.1 חלק מהשירותים באתר המרכז הישראלי לרכש דורשים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש/י למסור מידע אישי, כדוגמת שם פרטי ומשפחה, כתובת מגורים, טלפון סלולרי, כתובת דואר אלקטרוני ולעיתים פרטים נוספים. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש כשדות חובה. אי מילוי הנתונים הדרושים בשדות החובה משמעה כי לא ניתן יהיה להירשם לשירותים הדורשים רישום, ומכאן כי לא ניתן יהיה ליהנות משירותים אלה המוצעים על ידי האתר.

מדיניות ביטולים:

7.1 כל הרוכש מוצר ו/או קורס ו/או שירות ו/או חבילה כלשהי באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

7.2 בכל פרסום של כנס / שירות / סדנא שיימכרו יצויין האם ניתן לבטל את הפעילות/השירות/הקורס ואם כן, מועד ביטול אפשרי, דמי ניהול שינוכו בגין הביטול ומועד זיכוי.

7.3 במקרה של ביטול סדנא: ינוכו דמי ניהול של 10% ממחיר הרכישה.

7.4 ביטול של עסקה יעשה בכתב בלבד באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת office@ipo.org.il.

7.5 במקרה של ביטול, במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, אתר המרכז הישראלי לרכש יעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח/ה תלוייה בחברת האשראי.

7.6 תנאי ביטול לכנס הפסגה לחדשנות בעולמות הרכש 2024 – 50% מדמי ההרשמה (עד לתאריך 28.2.2023) / לא יינתן זיכוי על הזמנת חדרים.

תנאים נוספים:

8.1 השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות הקבצים, המדיה כגון תמונות וסרטונים וכן כלל התכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים, עשויים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

8.2 הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים דלעיל מעת לעת וללא התראה או פרסום מיוחד בערוצי האתר השונים.

8.3 למרכז הישראלי לרכש שמורה הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בכל עת.

8.4 בעת שהנך עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלתה כל מחלוקת הנך מסכים/מה להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.

8.5 שימוש באתר זה ובתכניו כפוף לכל האמור לעיל, וייחשב כהסכמה לאמור לעיל.

אספקת מוצרים ושירותים:

9.1 המרכז הישראלי לרכש מציע בין היתר כנסים ו/או קורסים ו/או שירותים נוספים בתשלום. שירותים אלו מטבעם מסופקים בהתאם לשירות/ מוצר הרלוונטי.

9.2 בעת רכישת כנס / קורס פרונטלי, יקבל המזמין מייל הכולל את פרטי הרישום. הודעות על מועד תחילת הכנס/קורס פרונטלי, תועברנה עד שבוע לפני מועד קיום הכנס.

9.3 בעת רכישת קורס און ליין, הקורס ייפתח לגישה עד 48 שעות לאחר הרכישה.

פרטי התקשרות לפנייה:

10.1 כתובת בית העסק: מגדל נצבא – SOK, המסגר 39, תל אביב

9.2 טלפון בית העסק: 054-8049006

9.3 מייל בית העסק: office@ipo.org.il

בברכה
המרכז הישראלי לרכש