ניהול סיכוני רכש – Risk Management

נושא ניהול הסיכונים בשרשרת האספקה תפס תאוצה בשנים האחרונות, בעיקר בגלל הגלובאליזציה של השווקים, פיזור הלקוחות והספקים, וכן על רקע הטרור העולמי, אסונות הטבע, ריבוי שביתות בנמלים והשפעות המשבר הכלכלי האחרון (וקודמו) על האיתנות הפיננסית של ספקים רבים.

גישת ניהול הסיכונים עוסקת בניהול וביצוע פעולות להקטנת סיכוני ספקים כולל: מיפוי סיכונים, בניית תכנית להקטנת סיכונים ותכניות מגירה, ויישום התכנית.

מטרת גישת ניהול הסיכונים הינה זיהוי מוקדם ככל האפשר של הסיכונים לכל אורך השרשרת, והקטנת הסיכון הפוטנציאלי לארגון בטווח הקצר והארוך. חשוב לזכור, שמנכ"לים ודירקטוריונים מוטרדים לעיתים מסיכונים, לא פחות מביצועים עסקיים שוטפים. עצירת אספקות לאורך זמן או פשיטת רגל של ספק יחיד עלולה לגרום לנזקים כספיים אדירים.

הנחת העבודה בניהול הסיכונים הינה, שעלות הטעות עולה ככל שעובר הזמן מנקודת המשבר, וכן יותר קשה לתקן אותה. תכנון מוקדם יאפשר להימנע מהסיכון, להקטין את ההסתברות שיקרה או להקטין  את הנזק.

סוגי סיכונים נפוצים בעולם הרכש: בעיות כלכליות במדינת הספק, פשיטת רגל של הספק, חוסר בקיבולת יצור של הספק (צמיחה), בעיות איכות/טכנולוגיה לאורך זמן אצל הספק, שינויי מטבע חדים, שביתות בנמלים, דרישה להעלאת מחירים של ספק יחיד, ועוד.

יש לציין, שניהול סיכונים יכול להתבצע על כל שרשרת האספקה, ויכול להתמקד ברכש. מסמך זה מתמקד בניהול סיכוני רכש.

מתי לבצע תכנית ניהול סיכונים?

 1. עם תחילת תהליך הרכש למוצר/ שירות חדש
 2. תהליך מקדים לתחילת התקשרות חדשה עם ספק
 3. תהליך בקרה רציף ומתמשך אחר הספקים קיימים
 4. תהליך הערכת סיכונים כתוצאה מסביבה עיסקית ומגמות שוק משתנות (צמיחה, מיתון וכד')
 5. כתוצאה משינוי באסטרטגיה ובתהליכים מרכזיים בארגון (שינוי במורכבות הטכנולוגית, שינוי מהותי במגוון הספקים וכד')

 

תועלות ה – Best Practice

ניהול סיכונים מאפשר הקטנת נזקי סיכוני אספקות ומקטין את עלות הנזק ע"י:

 1. מניעת בעיות לפני שהן הופכות לחמורות
 2. הקטנת ההסתברות שבעיות אכן יקרו
 3. קיצור זמן ה-Recovery מהסיכון

ניהול סיכונים רלוונטי למעשה בכל שרשרת אספקה, שבה הספקים מהווים גורם משמעותי בשרשרת, וקיים לגביהם סיכון (מה שנכון כמעט בכל ארגון).

 

תהליך ישום

 1. היבטי מערכות מידע

  לרוב, ניהול ובקרת הסיכונים מתבצעת בגליון אקסל. בעיקרון, לא נדרשת תמיכת מערכות מידע, למעט ניתוח נתונים אודות הספקים (כגון אחוז משלוחים פסולים או אחוז עמידה במועדי אספקה).

  מערכת לניתוח סיכונים ומעקב אחריהם, בארגונים גדולים עוזרת מאד לקבל אינדיקציה מאוחדת ברמת ההנהלה.

כותב המאמר: ארז לוי, מנכ"ל המרכז הישראלי לרכש