מעורבות הרכש בהנדסת המוצר

מכיוון שמרכיב הרכש בעלות המוצר הינו מרכיב מרכזי, קיימת חשיבות רבה למעורבות יחידת הרכש והספקים בשלבי פיתוח והנדסת המוצר. מעורבות זו צריכה לבוא לידי ביטוי במספר היבטים:

 1. מעורבות מוקדמת של מחלקת הרכש בתהליך פיתוח המוצר וה-NPI (New Product Introduction. על הרכש להיות מעורב בתהליך הפיתוח מספיק מוקדם, כדי לוודא:
  • יצוריות החלק ע"י הספקים (design for manufacturing)
  • שימוש בטכנולוגיה זמינה יחסית ושאינה מוגבלת לספק יחיד
  • תכנון המאפשר עלות יצור מינימלית ע"י הספק
  • שימוש בפריטים סטנדרטיים ו/או בשימוש במוצרים אחרים
  • התחשבות בסוגיות לוגיסטיות בתכנון המוצר (כגון אופן שינוע, אחסון יעיל במחסן ובמכולה)
  • מודעות הגורמים הרלוונטים לפריטים על זמן אספקה ארוך (LLI)
  • וידוא שגורמי הנדסה ופיתוח בקשר עם ספקים מתאימים בראיית הרכש ושאין דיון בנושאים מסחריים ללא מעורבות הרכש
 2. מעורבות הספק בתהליך ה-NPI –על מנת שהספק יתן תרומה לתהליך הפיתוח/NPI בהיבטים שצוינו לעיל.
 3. ישום מתודולוגיית הנדסת ערך (למוצרים קיימים) – הנדסת ערך עוסקת בניתוח הנדסי מפורט של רכיבי המוצר, תוך בחינה של מאפיינים המשפיעים על עלויות הרכיבים, במטרה לאתר הזדמנויות להקטנת עלות המוצר ע"י ביצוע שינויים הנדסיים במוצר. לדוגמא: שימוש ב-CNC במקום יציקה לצורך הקטנת עלות העיבוד של החלק.הנדסת ערך מבוצעת בסיעור מוחות של צוות עבודה, הכולל נציגים רלוונטים כגון הנדסה, פיתוח, יצור, אבטחת איכות ורכש.

 

תועלות ה – Best Practice

 1. תכנון מוצר זול יותר באופן משמעותי.
 2. הגדלת מספר הספקים הזמינים
 3. הקטנת התלות בטכנולוגיה מסוימת ו/או בספק מסוים
 4. שיפור מוכנות הרכש להשקת המוצר (איתור ספקים, הסכמות מסחריות וכד')
 5. היערכות לוגיסטית מתאימה, בעיקר ב-LLI

 

תהליך ישום

 1. הגדרת נקודות מעורבות הרכש בתהליך – יש להגדיר באיזה תיזמון בתהליך פיתוח המוצר, יהיה מעורב הרכש. מעורבות תיתכן בשלבי ה-design review, בסקר החוזה וכד'
 2. הגדרת אופי המעורבות – כולל: תפוקות נדרשות מהרכש בכל שלב בתהליך, שיטות הפעולה, מי ייצג את הרכש, כלי עבודה (כגון טפסים ורשימות תיוג, ושיטת בקרה)
 3. ישום והטמעה – תיקשור והסכמה מול הגורמים הרלוונטים, וישום במוצרים רלוונטים.

כותב המאמר: ארז לוי, מנכ"ל המרכז הישראלי לרכש