הקטנת עלויות הרכש – Cost Reduction

אחד מהיעדים המרכזיים של הרכש בארגונים הינו הקטנת עלויות המוצר או השירות הנרכשים יש גבול לאפשרויות הורדת המחיר ורווח הספק באמצעות מו"מ אגרסיבי (שבהחלט הינו כלי עיסקי לגיטימי).

לשם השגת יעדי הקטנת עלויות, קיימת גישת ה – Cost reduction, המגדירה באופן מובנה כיצד לחתור להקטנת עלויות הרכש.

הדגש בגישה זו הוא:

 1. הצבת יעדים ברורים.

 2. ניהול הנושא באופן מובנה: בניית תכנית עבודה להשגת היעדים, ניהול התהליך, בקרה ודיווח.

 3. שימוש במתודולוגיות (best practices) להשגת החסכונות.

 

להלן הכלים המרכזיים להקטנת עלויות רכש:

 1. Strategic sourcing ומו"מ – ראה/י בפרק הרלוונטי.

 2. eSourcing – ראה/י בפרק הרלוונטי.

 3. הגמשת ושינוי מפרטים ושרטוטים (דרישות פחות קשיחות), כאמצעי להקטנת עלויות

 4. תכנון מחדש של פריטים ומוצרים, ע"י שימוש בטכנולוגיות מודרניות (למשל עיבוד שבבי מהיר במקומם של יציקות מסובכות).

 5. הסמכת ספקים חלופיים/נוספים

 6. הבנה מעמיקה של מבנה עלויות הספק – המטרה היא להבין ממה מורכבות עלויות הספק, במטרה ליזום רעיונות חדשים להקטנת עלויות, במטרה לעבור למודלים של cost plus, או כדי ליזום בקשות להוזלות מחירים בעקבות ירידה במחירי תשומות הספק (לדוגמא, במידה ועלות מרכזית הינה אלומיניום, במקרה של ירידת מחירי האלומיניום ניתן לדרוש הורדת מחירים)

 7. מעקב אחר מקורות מידע העוסקים במגמות מחירים ותשומות (commodities) כגון בורסות למסחר, במטרה ליזום הוזלות או להתמודד עם בקשות להעלאת מחירים.

 8. תגמול ספקים על מציאת פתרונות הנדסיים להקטנת עלויות – הצעת יעול של הספק תביא לחלוקת החסכון בין הצדדים

 9. במידה ומדובר ברכש שירותים (ניקיון, ליסינג, סיוע טכני וכו') יש לבדוק ביחד עם הספק את דרישות השירות ולראות אם ניתן לצמצם או להקל בדרישות כדי להוריד מחיר.

 

תועלות ה – Best Practice

 1. כמובן – הקטנת עלויות הרכש.

 2. וידוא עמידה ביעדים ע"י ניהול התהליך

 3. רתימת כל הגורמים הרלוונטים למהלך (הנדסה, כספים וכד')

כותב המאמר: ארז לוי, מנכ"ל המרכז הישראלי לרכש